Logga Bengt Holm Art

Den nya tidens måleri

Att måla digitalt är inte enkelt, det liknar mycket att måla med färg på en duk eller ett papper.

Det går inte automatiskt, utan varje streck måste ritas för hand med pennan.


Som vid traditionellt måleri kan man han en skiss av något slag att utgå ifrån och man måste kunna rita. Man kan tex måla av ett fotografi som man tagit.


Känslan i mötet mellan pennan och ritunderlaget är däremot inte det samma, inte heller sättet att blanda färgen.

Den största skillnaden är nog just den fysiska känslan och det här med att blanda färg, det kräver skicklighet, erfarenhet och känsla.


Det digitala måleriet är av naturen snabbare eftersom man "hoppar över" aktiviteterna med att blanda färg, spänna upp duk mm.

Man behöver ju heller inte vänta på att färgen skall torka. Dock måste man ha känsla för färg.


Så vart det det här med värdet, det ekonomiska och det kännslomässiga...

Kan digital konst  mäta sig med den traditionella, det är en diskussion som kommer att pågå framöver.


Mina målningar trycks upp med fine art print på åldersbeständigt papper och ramas in med passpartou.

De trycks upp i en kort numrerad och signerad serie, samma som för litografier.Att måla digitalt

Videon visar hur det kan se ut att måla digitalt på en ritplatta, i detta fallet en ipad.

Pennan är en Apple Pencil.

  1. Första sekvensen visar hur färgerna blandas med varandra snarligt vanlig färg och hur tryckkänslig pennan är.
  2. Andra sekvensen visar hur själva målandet kan gå till.